bacbp bg lang
bacbp en lang
Обучение и акредитация

Обучение и акредитация

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 04.12.2023г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София

Подаване на документи до 30.11.2023 включително

на bulgarian.cbt.association.bacbp@gmail.com

Необходима е предварителна регистрация на следния адрес:

https://forms.gle/5g6Tkk2accbQAtYn8

Всички решения на Акредитационната комисия ще бъдат обявени поетапно до 29 февруари 2024 г. индивидуално на всеки един от явилите се кандидати..............................................................................................................................

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 25.02.2022г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София

Подаване на документи до 20.02.2022 включително

..............................................................................................................................

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 16.09.2019 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на Сити хотел, ул. „Стара планина ” №6, София

ДокументиАкредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 23.02.2018 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на Сити хотел, ул. „Стара планина ” №6, София

Документи

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 24.11.2014 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на

НЦН – София, ул.”Пиротска” №117.

Всички кандидати за консултанти по когнитивна терапия могат да подадат документи до 20.11.2014г.  по електронна поща или на ръка на доц. П. Петкова, д-р И. Лазарова и д-р П. Василев.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 05.07.2014 г.  от 09:30ч. 

в конферентната зала на хотел Golden Tulip, гр. Варна, бул.”Хр. Ботев” №3А

Всички кандидати за консултанти по когнитивна терапия могат да подадат документи до 01.07.2014г.  по електронна поща или на ръка на доц. П. Петкова, д-р И. Лазарова и д-р П. Василев.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

*Поради непредвидена промяна на графика за ползване на залата,

Акредитационната комисия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия отлага своето заседание за 07.01.2013 и 08.01. 2013 от 10:00ч. В залата на НЦН – София, ул.”Пиротска” №117.*

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Акредитационната комисия към Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия ще заседава на 10.12.2012 и на 11.12. 2012 от 10:30ч. В залата на НЦН – София, ул.”Пиротска” №1

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Обучителни стандарти на

Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 

Обучителните програми са изградени върху утвърдените стандарти за акредитирани тренинг програми на Европейската асоциация по когнитивна и поведенческа терапия  (последна ревизия 2013г.) и са в съответствие с изискванията на Българска Асоциация по Психотерапия. Обучението се провежда от акредитирани обучители и супервизори.

 

Обучителна програма за придобиване на правоспособност

„Консултант по когнитивно-поведенческа терапия ” – CBT counselor

 • Започването на обучението става след завършено  магистърско образование в хуманитарна област (психология; медицина, педагогика, социални дейности, сестринство, други );
 • След дипломирането полученото право за консултиране остава в областта на базовата правоспособност придобита в степента на висшето образование;
 • Обучението продължава минимум 3 години.
 • Правоспособността се придобива след явяване на изпит пред акредитационна комисия към БАКПП.
 • Тази диплома не дава правоспособност на обучител и супервизор в областта на когнитивната терапия

 

Обучителни модули:

Вид

Минимум обучителни часове

1.    Личен опит (self-directed study):

 

250ч.

2.    Обучение в базови терапевтични умения (basic structured teaching):

 

150 ч.

3.    Обучение в специализирани умения (skills-based training)

150 ч.

4.    Супервизия

Групова или индивидуална – супервизия минимум на 3 случая с различини разстройства и минимум 1 от тях представен на аудио или видео запис

100ч.

Общо

650ч.

 

 

 

 

 

 

 

Обучителна програма за придобиване на правоспособност

„Когнитивно-поведенчески психотерапевт” – CBT therapist

 • Започването на обучението става след завършено магистърско образование по психология, медицина, социална работа.
 • След дипломирането полученото право за консултиране остава в областта на базовата правоспособност придобита в степента на висшето образование;
 • Обучението продължава минимум 5 години, като може да се надгради над консултантнкото ниво (за завършилите консултантското ниво е необходимо около 2 години допълнително обучение и супервизия)
 • Правоспособността се придобива след явяване на изпит пред акредитационна комисия към БАКПП.
 • Тази диплома не дава правоспособност на обучител и супервизор в областта на когнитивната терапия

 

 

 

Вид

Минимум обучителни часове

1.    Личен опит (self-directed study):

Тези часове са в съответствие с изискванията на Българската асоциация по психотерапия за всички терапевтични модалности в България;

Включват:

 • умения за себерефлексия, оценка на собствените емоционални преживявания
 •  дисфункционални вярвания и автоматични мисли; често срещани вярвания, допускания и схеми при терапевтите;
 •  когнитивно реструктуриране – работа с лични преживявания;
 •  Умения за получаване и ползване на обратна връзка и супервизия;
 • умения за даване на обратна връзка;
 • учене чрез преживяване;
 • умения за емпатично подкрепяне

250ч.

2.    Обучение в базови терапевтични умения( basic structured teaching):

 

150 ч.

3.    Обучение в специализирани умения (skills-based training)

450 ч.

4.    Обучение в специализирани умения за терапевтична работа с психични разстройства

150ч.

5.    Супервизия

Групова или индивидуална – супервизия минимум на 10 случая  от поне 3 проблемни области, като минумум 3 от тях тях представени на аудио или видео запис

Минимум

200ч.

Общо

1200ч.

 

 

Акредитирани обучители към БАКПП  :

1.    Д-р Петър Василев

2.    Д-р Ирина Лазарова

3.    Доц. Павлина Петкова

4.    Проф. Ваня Матанова

Тренинг координатро и супервизор: проф. Пол Салковскис, University of Oxford, UK

 

 

 

 

Акредитирани обучителни институции към БАКПП:

Институт за екология на мисленето – София

Амбулатория за психично здраве „Адаптация” – София

Център за психология и психотерапия „Спектра” – София

Институт за психично здраве и развитите – София

КЛИПСИ ООД - Варна

 

Настоящата програма е преутвърдена от УС на БАКПП и

е подписана от тренинг координатора – проф. Пол Салковскис и всички акредитирани обучители

Тук можете да намерите информация за необходимите документи за явяване пред акредитационната комисия

 

         

 Подаване на документи до 30.11.2023 включителноАкредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 25.02.2022г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 25.02.2022г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София


Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 04.12.2023г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София

Акредитационната комисия към

Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

ще заседава на 04.12.2023г. от 09:30ч.

в конферентната зала на Сити хотел, ул. "Стара планина" №6, София

История на БАКПП
За нас

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 369.

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини | Членство