bacbp bg lang
bacbp en lang
За нас

История на БАКПП

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 357.

В България когнитивно-поведенческата терапия се развива основно в средата на 90-те години. Преди това доц. Алекси Алексиев, като член на Международната организация на източноевропейските психотерапевти още в края на 70-те и 80-те години на ХХ век въвежда в психиатричната практика редица поведенчески и когнитивни техники.

През май 1998 г. проф. Paul Salkovskis и неговия екип от Университета в Оксфорд провеждат Първи семинар по когнитивно-поведенческа терапия в София. Семинарът е средата, в която се създава общност на професионалистите, имащи интереси в областта на когнитивно-поведенческата терапия. Във връзка с това същата година се основава Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия (БАКПП), като неин пръв председател е д-р П. Василев. През следващата 1999г. в София се провежда Регионална конференция за Югоизточна Европа по когнитивна терапия, която е и първата Национална конференция на БАКПП. На нея са представени 9 уъркшопа в областта.

През 2000г. БАКПП става член на Европейската Асоциация по когнитивни и поведенчески терапии (EABCT), като приема нейните обучителни и терапевтични стандарти. Дипломирани са първите когнитивно-поведенчески терапевти и супервизори в България, сред които са доц. П. Петкова, д-р П. Василев, д-р И. Лазарова, които формират политиката на БАКПП в следващите години. П. Василев в работи в областта на когнитивно-поведенческа терапия при зависимости и създава модел на КПТ базирана терапевтична общност; впоследствие сформира първите групи по схема фокусирана терапия и развива сертификационното обучение в тази модалност;  П. Петкова работи в областта на майндфулнес базираната КПТ, както и КПТ при депресии и въвежда първите понятия на базираните на ментализация подходи в КПТ в България; И. Лазарова работи в областта на КПТ при хипохондрия и здравна тревожност; нарцистично личностово разстройство и въвежда когнитивни модели за работа с психози в България.

БАКПП е единствената организация, която акредитира когнитивно-поведенчески терапевти и консултанти В България. В последните години се създадени няколко акредитирани обучителни бази в страната с подробно разписани програми за следдипломна специализация по когнитивно-поведенческо консултиране и терапия, в съответствие с стандартите на EABCT. Програмите се ръководят от четирима акредитирани обучители (вж сп. Когнитивно-поведенческа психотерапия. Бр.2, 2014). Към БАКПП започва да действа комисия по акредитация и преакредитация на консултанти и терапевти. Към момента акредитираните терапевти са 30, а акредитираните консултанти са 120.

БАКПП издава ежегодно списание по когнитивна терапия – 2 бр. годишно.

Ежегодно провежда Есенен симпозиум по когнитивна терапия.

Асоциацията организира множество уъркшопи по когнитивна терапия и свързаните с нея подходи с водещи обучители от цял свят. Rolex Replica Watches

Най-значимият успех в последните години на БАКПП и когнитивно-поведенческата терапия в България е домакинството на Европейския конгрес по когнитивно-поведенческа терапия. Той се проведе в София от 5-8 септември 2018г.- EABCT2018 /www.eabct2018.org/РАЗВИТИЕ НА СХЕМА ТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Още с началото на развитието на Схема терапията, терапевти и консултанти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, проявяват интерес към този метод. Първото българско участие в тренинг по Схема терапия се осъществи още през далечната 2003 година, в Солун. То бе организирано от гръцката асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, а водещ  - обучител беше самият създател на Схема терапията – Джефри Янг (Jeffrey Young). В този тренинг участие взеха д-р Петър Василев и други колеги. В рамките на това обучение беше представена и най-актуалната тогава книга по Схема терапия – „Схема терапия – практическо ръководство“ (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. YoungJanet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, Guilford Press). Само няколко години по-късно (2006г.),  д-р Петър Василев, д-р Иглика Ялмова и още няколко колеги от терапевтичната общност в България, взеха участие в нов тренинг. Този път той бе организиран от Алп Караосманоглу (Alp Karaosmanoglu) – директор на институт Псиконет (PsikoNET), в Истанбул. 

Голям напредък в развитието на Схема терапията в България бе осъществен през 2011 година.  Тогава стартита първото сертификационно обучение по Схема терапия в България, организирано от Институт за екология на мисленето, благодарение на д-р Петър Василев. Обучител бе Алп Караосманоглу, директор на институт Псиконет, съвместно с ISST. Първият от серията тренинги бе проведен през декември 2011 година, в София. Темата беше „Schema therapy – model and techniques “. Вторият тренинг се осъществи по-малко от година по-късно, през септември 2012, отново в София и с водещ Алп Караосманоглу. Темата на вторият тренинг беше „Schema therapy. Applications in Borderline and narcissistic personality disorder”.В стартиралото тогава сертификационно обучение участие взеха 20 психиатри, психолози и психотерапевти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа психотерапия, включително и д-р Ирина Лазарова – председател на Асоциацията.

Следващото голямо и значимо участие на българи във формум, посветен на Схема терапията беше през  юни 2014г., когато в Инстанбул се проведе шестата конференция на ISST. България бе представена от д-р Ирина Лазарова, д-р Петър Василев и д-р Антония Анастасова.

В този период активно се превеждаха семинари за обсъждане на глави от книгите на Дж. Янг (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, ).  и А.Арнтц (Schema therapy for Borderline Personality Disorder - ArnoudArntz and Hannie van Genderen, 2009, Wiley – BLACKWELL). Публикации от български автори, свързани със Схема терапията:

Василев П., Йорданова С., Каприева Д., (2013), Схема терапия, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/1

Василев П., Анастасова А., Йорданова С.,(2013) Оценка в Схема терапията , Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/2

Василева И., Василев П., (2014), Психометрични характеристики на българската версия на Young Schema Questionary – SF3, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2014/1

Бургов П.,(2015),  Въведение в Схема Терапията, Списание психология 2015

Василев П., Борисова Д., Гушлева С.,(2015), Схема терапия – стратегии за промяна на поведенческия модел, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2015/1

Василев П., Николов П., Георгиева Т.,(2017), Групова Схема терапия, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2017/1kingwatchltd.cn На редовно заседание на борда на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа психотерапия бе взето решение да бъдат въведени, като част от високо специализираните умения за ниво когнитивен терапевт, техниките за работа със схемите. В тази връзка, на есенния симпозиум по Когнитивна терапия, който се състоя през декември 2017, във Варна,  бе проведен уъркшоп, воден  от Д-р Петър Василев и Любомира Цветкова, на тема Въведение в Схема терапията.

 

“Родителите” на когнитивно-поведенческата терапия в България


prof. Paul Salkovskis

Tom Borkovec

Paul Wheble

Frank Dattilio

Dr. Antonio Pinto

Melanie Fennelle

Gregoris Simos
История на БАКПП
За нас

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 369.

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини | Членство