bacbp bg lang
bacbp en lang
Д-р Петър Василев

Д-р Петър Василев

luxus damenuhren

Д-р Петър Василев има повече от 30 научни публикации в областта на Когнитивно-поведенческата психотерапия. Автор е на монография “Терапевтични общности. Стандарти за добра практика”, в която има раздел за Когнитивно-поведенческа терапия и приложението й при зависимости. Автор на раздел от книга “Therapeutic Communities for Psychosis”, под редакцията на John Gale, публикувана от издателство Routledge, Великобритания.

Член на борда на английското списание “Behavioural and Cognitive Psychotherapy”. Редактор на Българското списание “Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Практикува когнитивно-поведенческа терапия при тревожни разстройства (Институт за екология на мисленето), зависимости и хранителни разстройства (Терапевтична общност “Феникс”) и в програми за личностово израстване.

Провежда обучение по когнитивно-поведенческа терапия на студенти и специалисти от помагащите професии.

История на БАКПП
За нас

quartz watches

Българска асоциация по когнитивно - поведенческа психотерапия е учредена през месец май 1998 година. Нейните учредители и първи членове са 35 души, префисоналисти в областта на психологията, психиатрията, социалната работа. Понастоящем редовните членове на БАКПП са 285.

gold uhr damen

Наши партньори
Начало | За нас | Обучение и акредитация | Актуални събития | Управителен съвет | Статии | Линкове | Галерия | Контакти | Новини